Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 16 trang56 SGK Địa lí 8ựa vào hình 16.1 và kiến thức đã học, em hãy:Nhận xét sự phân bố của cây lương thực, cây công nghiệp? Nhận xét sự phân bố của các ngành công nghiệp luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, thực phẩm?
Cơ cấu ngành ở một số các quốc gia ở Đông Nam Á có sự khác nhau vì các lí do sau : vị trí địa lí, nguồn tài nguyên , nguồn lực cũng như lịch sử phát triển của các quốc gia đó. Trong mỗi quốc gia lại có sự phân bố các ngành này khác nhau, ví dụ nông nghiệp sẽ phát triển tại các đồng bằng, nơi có đủ nước phục vụ tưới tiêu và điều kiện thổ nhưỡng thích hợp. Cùng tìm hiểu thêm về sự phân bố các ngành kinh tế ở Đông Nam Á qua câu hỏi bài 16 trang56 SGK Địa lí 8ựa vào hình 16.1 và kiến thức đã học, em hãy: Nhận xét sự phân bố của cây lương thực, cây công nghiệp? Nhận xét sự phân bố của các ngành công nghiệp luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, thực phẩm? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 16 trang 56 SGK Địa lí 8:
Trả lời

- Nhận xét sự phân bố của cây lương thực, cây công nghiệp:
  • Cây lương thực: phân bố ở các đồng bằng châu thổ, đồng bằng ven biển của hầu hết các quốc gia. Đây là cây lương thực chính nên được trồng ở những nơi có điều kiện thích hợp như khí hậu nóng ẩm, nước tưới dồi dào.
  • Cây công nghiệp: tập trung trên các cao nguyên do yêu cầu về đất, khí hậu khắt khe hơn.
- Nhận xét sự phân bố của các ngành công nghiệp luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, thực phẩm:
  • Ngành công nghiệp luyện kim: có ở Việt Nam, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, thường ở các trung tâm công nghiệp gần biển, do có nguyên liệu hoặc nhập nguyên liệu.
  • Ngành công nghiệp chế tạo máy: có ở hầu hết các quốc gia và chủ yếu ở các trung tâm công nghiệp gần biển do thuận tiện cho việc nhập nguyên liệu cũng như xuất sản phẩm đã được chế biến.
  • Ngành công nghiệp hóa chất: phân bố chủ yếu ở In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Thái Lan và Việt Nam.
  • Ngành công nghiệp thực phẩm: có mặt ở hầu hết các quốc gia.

Xem thêm: Địa lý 8: Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững Bài 16