Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 16 trang 55 SGK Địa lí 8: Dựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào?
Khí hậu khu vực Đông Nam Á là khí hậu nhiệt đới gió mùa, hằng năm với lượng mưa lớn và dày đặc nên sông ngòi ở đây đủ nước tưới tiêu thích hợp cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường toàn cầu như hiện nay một quốc gia không thể giàu lên nhờ nông nghiệp. Do đó các quốc gia đã điều chỉnh cơ cấu ngành để phát triển nền kinh tế nước nhà cũng như khu vực. Cùng tìm hiểu cơ cấu ngành một số quốc gia Đông Nam Á qua câu hỏi bài 16 trang 55 SGK Địa lí 8: Dựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 16 trang 55 SGK Địa lí 8:
Trả lời

Địa lí 8: Dựa bảng 16.2 cho biết tỉ trọng các ngành tronng nước từng quốc gia tăng giảm thế nào Bài 16

Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của các quốc gia tang, giảm:
  • Cam-pu-chia: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 18,5%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 9,3%, tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 9,2%.
  • Lào: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 8,3%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 8,3%; tỉ trọng ngành dịch vụ không thay đổi.
  • Phi-líp-pin: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 9,1%; tỉ trọng ngành công nghiệp giảm 7,7%; tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 16,8%.
  • Thái Lan: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 12,7%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 11,3%; tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 1,4%

Xem thêm: Địa lí 8: Dựa hình 16.1 hãy nhận xẻt sự phân bố của cây lương thực, cây công nghiệp? Bài 16 SGK trang 56