Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 16 trang 54 SGK Địa lí 8: Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (Mức tăng GDP bình quân của thế giới trong thập niên 90 là 3% năm).
Các em đã được học về vị trí, địa hình cũng như dân số khu vực Đông Nam Á. Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần tiếp theo của khu vực Đông Nam Á là kinh tế. Nền kinh tế của một khu vực được thể hiện qua sự phát triển của kinh tế của các nước thuộc khu vực, sự phát triển kinh tế của một quốc gia lại được biểu hiện qua tang trưởng GDP hằng năm. Chúng ta cùng tìm hiểu về GDP của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á qua câu hỏi bài 16 trang 54 SGK Địa lí 8: Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (Mức tăng GDP bình quân của thế giới trong thập niên 90 là 3% năm). Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 16 trang 54 SGK Địa lí 8:
Trả lời

Địa lí 8: Dựa bảng 16.1 cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế các nước trong từng giai đoạn Bài 16 SGK

Tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á trong giai đoạn 1990 – 1996 : mức tăng trưởng của các nước không ổn định và có sự chênh lệch.
+ Các nước có tốc độ tăng trưởng tăng lên là: Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Việt Nam; trong đó Việt Nam có mức tăng trưởng nhanh nhất (tăng 4,2%).
+ Các nước có tốc độ tăng trưởng giảm là: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po, đặc biệt là Thái Lan (giảm 5,3%). Do đây là thời kì diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính 1997 -1998 bắt nguồn từ Thái Lan và lan ra các nước.
  • Năm 1998, cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Thái Lan lan nhanh và làm suy giảm nền kinh tế của tất cả các nước này, tăng trưởng giảm và ở mức âm: In-đô-nê-xi-a (-13,2%), Ma-lai-xi-a (-7,4%) , Thái Lan (-10,8%), Phi-lip-pin (-0,6%).
  • Tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á trong giai đoạn 1998 – 2002: Các nước đều có mức tăng trưởng đi lên và nhanh chóng khôi phục nền kinh tế.
+ Các nước đạt mức tăng trưởng dưới 6%/năm :In-đô-nê- xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan.
+ Các nước đạt trên 6%/năm : Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Xin-ga-po.
  • So sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (Mức tăng GDP bình quân của thế giới trong thập niên 90 là 3% năm).: mức tăng trưởng bình quân của một số nước Đông Nam Á cao hơn.

Xem thêm: Địa lí 8: Dựa bảng 16.2 cho biết tỉ trọng các ngành tronng nước từng quốc gia tăng giảm thế nào Bài 16