Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 61 SGK Địa lí 8: Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN
Hiệp hội các nước Đông Nam Á_ASEAN hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế. Do đó khi là thành viên của hiệp hội Việt Nam sẽ được các nước phát triển hơn đã giúp đỡ cho các nước thành viên chậm phát triển đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, đua công nghệ mới vào sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong khu vực và để xuất khẩu. Tuy nhiên đi đôi với những lợi thế đó thì Việt Nam cũng phải đối mặt với một số khó khăn như áp lực về kinh tế,………. Cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này qua câu 2 trang 61 Địa lí 8: Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu 2 bài 17 trang 61 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN :
+ Lợi thế:
- Tăng cường buôn bán trao đổi giữa Việt Nam với các nước tronghiệp hội, mở rộng thị trường xuất khẩu.
+ Tỉ trọng giá trị hàng hóa buôn bán với các nước này chiếm tới 1/3 (32,4%) tổng buôn bán quốc tế của Việt Nam.
+ Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước ASEAN là gạo, với bạn hàng chính là In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a.
+ Mặt hàng nhập khẩu chính là nguyên liệu sản xuất như xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, hạt nhựa, hàng điện tử.
- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước.
- Tăng cường hợp tác toàn diện với các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng....
- Dự án phát triển hành lang Đông – Tây góp phần khai thác hiệu quả các thế mạnh ở miền Trung nước ta, đổi mới cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.
+ Khó khăn:
- Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
- Sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ...

Xem thêm: Địa lí 8: Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN Bài 17 SGK trang 61