Hướng dẫn trả lời Câu hỏi bài 17 trang 59 SGK Địa lí 8: Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuân lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?
Trên thế giới một số hiệp hội được thành lập để hợp tác về một số lĩnh vực như: kinh tế , văn hóa, quân sự để mỗi quốc gia thành viên trong hiệp hội phát triển toàn diện về mọi mặt. Ngày 8 tháng 8 năm 1967 hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập với ban đầu chỉ có 5 thành viên, lần lượt các quốc gia khác trong khu vực tham gia với mục đích chung là giữ vững hòa bình , an ninh , ổn định tổ chức , xây dựng một cộng đồng hòa hợp , cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội. Cùng tìm hiểu các điều kiện thuận lợi để các quốc gia Đông Nam Á có thể hợp tác qua Câu hỏi bài 17 trang 59 SGK Địa lí 8: Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuân lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 17 trang 59 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuân lợi hợp tác phát triển kinh tế:
  • Vị trí địa lý, tiếp giáp: hầu hết các nước Đông Nam đều tiếp giáp với biển, rất thuận lợi cho giao lưu, liên kết với nhau bằng giao thông đường biển.
  • Phát triển đi lên từ nông nghiệp với nền văn minh lúa nước, truyền thống văn hóa, sản xuất có nhiều nét tương đồng dễ dàng giao lưu hợp tác về văn hóa.
  • Lịch sử đấu tranh, xây dựng đất nước có những điểm giống nhau.

Xem thêm: Địa lí 8: Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào?