Hướng dẫn trả lời Câu hỏi bài 17 trang 58 SGK Địa lí 8: Quan sát hình 17.1 (SGK trang 58), cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đồng Nam Á, những nước nào tham gia sau Việt Nam?
Là một công dân Việt Nam nên các em đã biết quốc gia chúng ta là thành viên của hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN). Việt Nam là một nước tham gia vào sau khi ASEAN đã được thành lập ầ hoạt động, vì muốn tham gia vào hiệp hội này các quốc gia phải đạt được tiêu chí về kinh tế. Do đó các nước tham gia sang lập nên ASEAN là những nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất trong khu vực, ngược lại càng về sau là những nước có nền kinh tế kém phát triển. Cùng nhau tìm hiểu về thứ tự tham gia hiệp hội này để rõ hơn trình độ phát triển kinh tế của các nước Đông Nam Á qua Câu hỏi bài 17 trang 58 SGK Địa lí 8: Quan sát hình 17.1 (SGK trang 58), cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đồng Nam Á, những nước nào tham gia sau Việt Nam? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 17 trang 58 SGK Địa lí 8.
Trả lời

  • 5 nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á : Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Phi-líp-pin.
  • Những nước tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á sau Việt Nam : Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia.

Xem thêm: Địa lí 8: Cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuân lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?