Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 18 trang 64 SGK Địa lí 8: Sử dụng hình 18.1 (SGK bài 18 trang 62) và 18.2 (SGK bài 18 trang 63) để: Nêu tên ngành sản xuất, điều kiện để phát triển ngành, sản phẩm và phân bố ở Lào hoặc Cam-pu-chia.
Các em đã được học về những thuận lợi và khó khăn của vị trí, điều kiện tự nhiên của Lào, Cam-pu-chia ở câu 2 và những thuận lợi về nguồn nhân lực ở câu 3 ở trên, do đó 2 quốc gia sẽ chọn cho mình những ngành kinh tế để phù hợp với các thuận lợi và khắc phục khó khăn. Ví dụ như có nguồn nước dồi dào cộng thêm khí hậu gió mùa nên nền nông nghiệp ở 2 quốc gia rất phát triển. Cùng tìm hiểu rõ hơn kinh tế Lào và Cam-pu-chia qua câu hỏi 4 bài 18 trang 64 SGK Địa lí 8: Sử dụng hình 18.1 (SGK bài 18 trang 62) và 18.2 (SGK bài 18 trang 63) để: Nêu tên ngành sản xuất, điều kiện để phát triển ngành, sản phẩm và phân bố ở Lào hoặc Cam-pu-chia. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 4 bài 18 trang 64 SGK Địa lí 8:
Trả lời


Lào
Đặc điểm
Điều kiện phát triển Sản phẩm Phân bố
Trồng trọt - Đồng bằng phù sa màu mỡ phía tâu nam
- Nguồn nước sông dồi dào (Mê Công), mưa nhiều
- Khí hậu nhiệt đới, nhiệt ẩm dồi dào
- Cây lương thực: lúc gạo
- Cây công nghiệp: hạt tiêu
- Vùng đồng bằng ven sông -Mê Công
- Vùng đồi thấp, cao nguyên phía Tây Nam.
CN thực phẩm - Nguồn nước dồi dào
- Nguyên liệu từ ngành trồng trọt.
- Lao động dồi dào
- Cơ sở hạ tầng kĩ thuật khá phát triển (ở Viêng Chăn)
- Các sản phẩm bánh kẹo, đồ khô - Viêng Chăn
Chế biến lâm sản Diện tích rừng khá lớn Sản phẩm thủ công mĩ nghệ (tủ, kệ,…

Cam-pu-chia
Đặc điểm
Điều kiện sức khỏe Sản phẩm Phân bố
Trồng trọt - Đồng bằng phù sa màu mỡ phía tây nam.
- Nguồn nước sông dồi dào (Mê Công), mưa nhiều.
- Khí hậu nhiệt đới, nhiệt ẩm dồi dào.
- Cây lương thực: lúa, gạo
- Cây công nghiệp: cao su, thốt nốt.
- Vùng đồng bằng trung tâm màu mỡ, ven sông.
- Vùng đồng bằng phía Đông Nam.-
CN thực phẩm - Nguồn nước dồi dào
- Nguyên liệu từ ngành trồng trọt.
- Lao động dồi dào.
- Cơ sở hạ tầng kĩ thuật khá phát triển (ở Viêng Chăn)
- Sản phẩm nhựa, cao su
- Đường thốt nốt
- Nông sản, đồ khô,…
Phía Đông Nam lãnh thổ
Chế biến lâm sản - Biển Hồ rộng lớn
- Hệ thống sông Mê Công và nhiều nhánh sông ở vùng đồng bằng.
-Thủy sản nước ngọt (tôm, cá) Vùng đồng bằng trung tâm – nơi phân bố dày đặc các con sông và Biển Hồ


Xem thêm: Địa lí 8: Cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đồng Nam Á Bài 17 SGK trang 58