Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 19 trang 70 SGK Địa lí 8: Quan sát hình 20.1 (SGK bài 19 trang 70), cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào?
Các em đã được học về các đới khí hậu ở các châu lục qua các bài học địa lí. Các đới khí hậu này có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân ở mỗi châu lục nó cũng tạo nên sự khác biệt về sinh hoạt, đời sống, thực vật …ở các khu vực. Do đó yếu tố khí hậu được khai thác triệt để qua các bài kiểm tra ở dạng các câu hỏi kiểm tra kiến thức hay dạng thực hành…….. Chúng ta cùng nhau kiểm tra lại kiến thức bằng cách đối chiếu với câu trả lời về các đới khí hậu ở các châu lục qua câu hỏi bài 19 trang 70 SGK Địa lí 8: Quan sát hình 20.1 (SGK bài 19 trang 70), cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 19 trang 70 SGK Địa lí 8:
Trả lời

Địa lí 8: Cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào? Bài 19 SGK trang 70

Tên châu lục

Các đới khí hậu
Châu Á
Hàn đới, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.
Châu Âu
Hàn đới, ôn đới, cận nhiệt
Châu Phi
Cận nhiệt (địa trung hải), nhiệt đới, xích đạo.
Châu Mĩ
Hàn đới, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.
Châu Đại Dương
Ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới.
Xem thêm: Địa lí 8: Lào hoặc Cam-pu-chia: Thuộc khu vực nào, giáp nước nào, biển nào? Bài 18 SGK trang 62