Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 19 trang 69 SGK Địa lí 8: Chọn trong sách giáo khoa Địa tí 8 ba cảnh quan tự nhiên thể hiện các dạng địa hình khác nhau và nêu những yếu tố tự nhiên chính tác động tạo nên các cảnh quan trong ảnh.
Các em đã tìm hiểu hết về châu Á trong Địa lí 8, qua đó các em phải nắm bắt được vị trí , địa hình củng như dân số hay đặc điểm về một số khu vực thuộc châu Á . Chúng ta cùng nhau ôn lại các kiến thức về châu Á để các em có chuần bị tốt nhất cho các bài kiểm tra sau này. Đầu tiên là ôn tập địa hình châu Á bằng cách nhớ lại những gì đã học và trả lời câu hỏi 1 bài 19 trang 69 SGK Địa lí 8: Chọn trong sách giáo khoa Địa lí 8 ba cảnh quan tự nhiên thể hiện các dạng địa hình khác nhau và nêu những yếu tố tự nhiên chính tác động tạo nên các cảnh quan trong ảnh. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 19 trang 69 SGK Địa lí 8:
Trả lời

Ba cảnh quan tự nhiên thể hiện các dạng địa hình khác nhau và nêu những yếu tố tự nhiên chính tác động tạo nên các cảnh quan trong ảnh:
  • Hoang mạc Tha (hình 10.3): do tác động của quá trình ngoại lực tạo nên.
  • Cảnh quan đồng bằng sông Hồng (hình 29.4): do tác động của quá trình ngoại lực tạo nên.
  • Núi Hi-ma-lay-a (hình 10.4): do tác động của quá trình nội lực.

Xem thêm: Địa lí 8: Nêu ví dụ về cảnh quan tự nhiên Việt Nam thế hiện các dạng địa hình chịu tác động ngoại lực