Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 19 trang 68 SGK Địa lí 8: Quan sát các hình 19.1 (SGK bài 19 trang 66), 19.2 (SGK bài 19 trang 67) và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo?
Các em đã biết về các ngọn núi nổi tiếng trên thế giới và các loại núi như: núi già, núi trẻ hay núi lửa trong đó núi lửa là một thiên tai gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với con người nhưng đi đôi với những niềm nguy hiểm đó thì nó còn kiến tạo nên chất dinh dưỡng cho đất, ……. Cùng tìm hiểu về nguồn gốc hình thành và vị trí phân bố của các dãy núi lửa cũng như các dãy núi cao trên thế giới qua câu hỏi bài 19 trang 68 SGK Địa lí 8: Quan sát các hình 19.1 (SGK bài 19 trang 66), 19.2 (SGK bài 19 trang 67) và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 19 trang 68 SGK Địa lí 8:
Trả lời

Địa lí 8: Cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo?
Địa lí 8: Cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo?
Các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí tiếp xúc của các mảng kiến tạo, đặc biệt núi lửa được hình thành chủ yếu ở nơi hai mảng tách xa nhau (vành đai núi lửa Thái Bình Dương) .

Xem thêm: Địa lí 8: Cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì? Nêu một số ảnh hưởng Bài 19 SGK trang 68