kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Download Mỹ Nhân Tâm Kế VietSub Mediafire - Xem phim Mỹ Nhân Tâm Kế Trọn bộ

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.828

  Download Mỹ Nhân Tâm Kế VietSub Mediafire - Xem phim Mỹ Nhân Tâm Kế Trọn bộ

  Download Mỹ Nhân Tâm Kế VietSub Mediafire - Xem phim Mỹ Nhân Tâm Kế
  * Số lương: 40 tập
  * Sản xuất : Công ty ảnh thị Toàn Thịnh Thời Đại
  * Chế tác và biên kịch : Vu Chính
  * Đạo diễn : Ngô Cẩm Nguyên
  * Quay phim : Trương Chí Vỹ

  Giới Thiệu Nội Dung Chính
  Bảng Giới Thiệu Nhân Vật

  Tập 1: megashare.vn/dl.php/567966
  Tập 2: megashare.vn/dl.php/614765
  Tập 3: megashare.vn/dl.php/615027
  Tập 4: megashare.vn/dl.php/909322
  Tập 5: megashare.vn/dl.php/1053368
  Or megashare.vn/dl.php/1054771
  Tập 6: megashare.vn/dl.php/1082944
  Tập 7: megashare.vn/dl.php/1091723
  Tập 8: megashare.vn/dl.php/1106486
  Tập 9: megashare.vn/dl.php/1155239
  Tập 10: megashare.vn/dl.php/1161805
  Tập 11: megashare.vn/dl.php/1171910
  Tập 12: megashare.vn/dl.php/1174789
  Tập 13: megashare.vn/dl.php/1176772
  Tập 14: megashare.vn/dl.php/1180980
  Tập 15: megashare.vn/dl.php/1182863
  Tập 16: megashare.vn/dl.php/1185835
  Tập 17: megashare.vn/dl.php/1192831
  Tập 18: megashare.vn/dl.php/1196625
  Tập 19: megashare.vn/dl.php/1198718
  Tập 20: megashare.vn/dl.php/1210924
  Tập 21: megashare.vn/dl.php/1210925
  Tập 22: megashare.vn/dl.php/1210923
  Tập 23: megashare.vn/dl.php/1213607
  Tập 24: megashare.vn/dl.php/1223732
  Tập 25: megashare.vn/dl.php/1235035
  Tập 26: megashare.vn/dl.php/1235043
  Tập 27: megashare.vn/dl.php/1237959
  Tập 28: megashare.vn/dl.php/1275015
  Tập 29: megashare.vnn.vn/download.php?id=E7D2D33B4
  megashare.vnn.vn/download.php?id=6D274AD74
  Tập 30: megashare.vnn.vn/download.php?id=6D41542D4
  megashare.vnn.vn/download.php?id=797500F74
  Tập 31: megashare.vnn.vn/download.php?id=D4DAEE7A4
  megashare.vnn.vn/download.php?id=5FDC3AD34
  Tập 32: megashare.vnn.vn/download.php?id=D45DBB8D4
  megashare.vnn.vn/download.php?id=AE3A3C1B4
  Tập 33: megashare.vn/dl.php/1768725
  Or
  megashare.vnn.vn/download.php?id=98D74E594
  megashare.vnn.vn/download.php?id=D9364BF54
  Tập 34: megashare.vn/dl.php/1770982
  Tập 35: megashare.vn/dl.php/1775985
  Tập 36: megashare.vn/dl.php/1781729
  Tập 37: megashare.vn/dl.php/1782954
  Tập 38: megashare.vn/dl.php/1786047
  Tập 39: megashare.vn/dl.php/1786800
  Tập 40 End: megashare.vn/dl.php/1950973

  Tập 1: megaupload.com/?d=IY7TWJDL
  Tập 2: megaupload.com/?d=5197PCP6
  Tập 3: megaupload.com/?d=E5E5R3FC
  Tập 4: megaupload.com/?d=X8H987MN
  Tập 5: megaupload.com/?d=3JUJ0DEH
  Tập 6: megaupload.com/?d=03Q4U8IR
  Tập 7: megaupload.com/?d=UQS1QQGR
  Tập 8: megaupload.com/?d=KXIKSY7N
  Tập 9: megaupload.com/?d=GWIL674E
  Tập 10: megaupload.com/?d=A60IXC55
  Tập 11: megaupload.com/?d=3KKTQ6FX
  Tập 12: megaupload.com/?d=P917T7I1
  Tập 13: megaupload.com/?d=QLZ14MKS
  Tập 14: megaupload.com/?d=ESVT433S
  Tập 15: megaupload.com/?d=4RSZGUK2
  Tập 16: megaupload.com/?d=5RTCS42E
  Tập 17: megaupload.com/?d=IE7JO0ZL
  Tập 18: megaupload.com/?d=BVJRGLLU
  Tập 19: megaupload.com/?d=BTKSVUHG
  Tập 20: megaupload.com/?d=H3DUQZ1Z
  Tập 21: megaupload.com/?d=0P23JUGQ
  Tập 22: megaupload.com/?d=CFHBJ7DL
  Tập 23: megaupload.com/?d=DEKED2VF
  Tập 24: megaupload.com/?d=B7XU9GJC
  Tập 25: megaupload.com/?d=3FONXBA0
  Tập 26: megaupload.com/?d=H2GE75BX
  Tập 27: megaupload.com/?d=C89UU5YG
  Tập 28: megaupload.com/?d=HTCYXGM9
  Tập 29: megaupload.com/?d=GC1HM0M7
  Tập 30: megaupload.com/?d=JR29TYXA
  Tập 31: megaupload.com/?d=BZA2Y9W5
  Tập 32: megaupload.com/?d=237TYM62
  Tập 33: megaupload.com/?d=153OCYGI
  Tập 34: megaupload.com/?d=H7YFVT8J
  Tập 35: megaupload.com/?d=5NITOVS0
  Tập 36: megaupload.com/?d=8DLQP6P4
  Tập 37: megaupload.com/?d=K6BA2D5H
  Tập 38: megaupload.com/?d=B753DGT1
  Tập 39: megaupload.com/?d=900KLENM
  Tập 40 end: megaupload.com/?d=DWT0VYIM  Đã reup lại từ 1-30, phần còn lại tiếp tục update
  Tập 1
  mediafire.com/?5dr2q9bba9wrvja
  mediafire.com/?zns6zb4l5g35ybz

  Tập 2
  mediafire.com/?svlqcrqho3hhubx
  mediafire.com/?04x0gu9cyr84lpc


  Tập 3
  mediafire.com/?cnn3kucbg3wlazx
  mediafire.com/?nt3qe21ktol1h7p

  Tập 4
  mediafire.com/?u06laoul4ao24ma
  mediafire.com/?adacapc8nsf9mn6

  Tập 5
  mediafire.com/?ch5d99qdi74xna9
  mediafire.com/?v65gvkjl5ak2nxa

  Tập 6
  mediafire.com/?08cu70gw7azyiud
  mediafire.com/?lqosm5c5s47y7w4

  Tập 7
  mediafire.com/?g53f1mfw4kjqghx
  mediafire.com/?o65dcntivdhhy2n

  Tập 8
  mediafire.com/?g53d6uhy16h16l9
  mediafire.com/?jbth973h50xgyit

  Tập 9
  mediafire.com/?kr7zl49p797azz1
  mediafire.com/?l0ret9hgwzy39zv

  Tập 10
  mediafire.com/?jd7ze764s6jqvw4
  mediafire.com/?smynukwubl8c3u3

  Tập 11
  mediafire.com/?c0p1q64ockow1a4
  mediafire.com/?ukirunu7ej5gyg7

  Tập 12
  mediafire.com/?i8rs6n76fqv5q37
  mediafire.com/?dgobp9ijpbdoo4s

  Tập 13
  mediafire.com/download.php?gfwmrwdyzyo
  mediafire.com/download.php?5vluuzvwnmm

  Tập 14
  mediafire.com/download.php?mftzmnnnmzz
  mediafire.com/download.php?tnm53zqy4e2

  Tập 15
  mediafire.com/download.php?mdjyzdizyn3
  mediafire.com/download.php?v2wmd2mzizm

  Tập 16
  mediafire.com/download.php?uidmmoqmmto
  mediafire.com/download.php?wqjozu2dryn

  Tập 17
  mediafire.com/download.php?iltghldogzz
  mediafire.com/download.php?b0wn1zrtgqy

  Tập 18
  mediafire.com/download.php?tqnmzfxzwdw
  mediafire.com/download.php?1irtlgnj5dx

  Tập 19
  mediafire.com/?q9sagheu5he0483
  mediafire.com/?kwkzp9j7wofv423

  Tập 20
  mediafire.com/?0tgk4e1vkok1046
  mediafire.com/?54244y7sahr22ld

  Tập 21
  mediafire.com/?jghmz0mzw4y
  mediafire.com/?omtwwjmkujn

  Tập 22
  mediafire.com/?ny0jmm1tnm1
  mediafire.com/?jnunzafdm1j

  Tập 23
  mediafire.com/?mf24ddo9i3r2bbo
  mediafire.com/?7tnzy39sm2znh1j

  Tập 24
  mediafire.com/?4h394349sovlh05
  mediafire.com/?7mntq2xa7ktdzga

  Tập 25
  mediafire.com/?zdpi3nwx6y15xdd
  mediafire.com/?8xiphlyvxk2l5a0

  Tập 26
  mediafire.com/?4r62toag6z87xqj
  mediafire.com/?bmdbaudxf4h3ol7

  Tập 27
  mediafire.com/?chj1ptdsx2yfojb
  mediafire.com/?rac96185pk85iwx

  Tập 28
  mediafire.com/download.php?31to9g0mc7t6sc7
  mediafire.com/download.php?hzxfgd43rytrsym

  Tập 29
  mediafire.com/download.php?886q33fzo5fjaf9
  mediafire.com/download.php?noicqc7yy561xfd

  Tập 30
  mediafire.com/download.php?ak1mtsbi8xeogxd
  mediafire.com/download.php?39rgbdkk3x1cj8u

  Tập 31
  mediafire.com/download.php?1pa701onz04m45c
  mediafire.com/download.php?jo5cw5zbwpf1pe7

  Tập 32
  mediafire.com/download.php?jkqgpzncz7jb0ha
  mediafire.com/download.php?133isfmypbcskfr

  Tập 33
  mediafire.com/download.php?7ci3zy8wv1rpmdb
  mediafire.com/download.php?81d8xa6i6b4gk6f

  Tập 34
  mediafire.com/download.php?rxhqaj3sx5bhm8t
  mediafire.com/download.php?c6wseesu1289yoy

  Tập 35
  mediafire.com/download.php?prg3648jbbv94vi
  mediafire.com/download.php?cq1f1dwtc75cq3y

  Tập 36
  mediafire.com/download.php?km3na7d8omfdwtb
  mediafire.com/download.php?wp8qu2t8b81abs8

  Tập 37
  mediafire.com/download.php?0dg8gixm50enc8i
  mediafire.com/download.php?wee7z83a4hvjx5j

  Tập 38
  mediafire.com/download.php?cpci58ihmyvcb6n
  mediafire.com/download.php?et66fzf16wr0e12

  Tập 39
  mediafire.com/download.php?ghomhbkvex8sgo6
  mediafire.com/download.php?819pb7g79f36n98

  Tập 40
  mediafire.com/download.php?8rd6bpp49l14yq2
  mediafire.com/download.php?ak71kiq73fo1fre


  Nguồn: kst.vn


  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 2 thành viên đã cảm ơn Lê Minh:


 3. #2
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 100275
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  18

  Ðề: Download Mỹ Nhân Tâm Kế VietSub Mediafire - Xem phim Mỹ Nhân Tâm Kế Trọn bộ

  phim này hay nhưng coi tới tập 30 thì hay chứ còn những tập cuối hết hay, diễn viên ko đạt mà nội dung cũng dỡ, làm giảm chất lượng phim.
  thích Lâm Tâm Như và Dương Mịch, đẹp lung linh luôn

 4. #3
  Ðến Từ
  Thành phố Bạc Liêu
  Thành Viên Thứ: 5989
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  24

  Ðề: Download Mỹ Nhân Tâm Kế VietSub Mediafire - Xem phim Mỹ Nhân Tâm Kế Trọn bộ

  Trích Nguyên văn bởi phuonguyen90 Xem bài viết
  phim này hay nhưng coi tới tập 30 thì hay chứ còn những tập cuối hết hay, diễn viên ko đạt mà nội dung cũng dỡ, làm giảm chất lượng phim.
  thích Lâm Tâm Như và Dương Mịch, đẹp lung linh luôn
  Phim này khá hay nội dung ý nghĩa, mình thấy phim TQ phim nào củng thể hiện sự sâu sắc thông qua các nhân vật

 5. #4
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 158314
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Reply: Download Mỹ Nhân Tâm Kế VietSub Mediafire - Xem phim Mỹ Nhân Tâm Kế Trọn bộ

  bạn i ới minh k0 down đc...link die hết rồi..cho mình link khác đc ko?..Cảm Ơn pạn nhìu.

 6. #5
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 152604
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Reply: Download Mỹ Nhân Tâm Kế VietSub Mediafire - Xem phim Mỹ Nhân Tâm Kế Trọn bộ

  Còn download được không vậy bạn .?. Cám ơn bạn chia sẽ phim .

 7. #6
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 165911
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  9

  Reply: Download Mỹ Nhân Tâm Kế VietSub Mediafire - Xem phim Mỹ Nhân Tâm Kế Trọn bộ

  Down load hết chắc lâu quá!

 8. #7
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 173056
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Reply: Download Mỹ Nhân Tâm Kế VietSub Mediafire - Xem phim Mỹ Nhân Tâm Kế Trọn bộ

  up..............................