Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 73 SGK Địa lí 8: Dựa vào sơ đồ đã được hoàn tất, trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên.
Qua bảng thống kê ở câu 2 trang 73 SGK Địa lí 8 các em đã biết sự phụ thuộc của cảnh quan tự nhiên vào các kiểu khí hậu. Không chỉ vậy cảnh quan tự nhiên còn là kết quả của sự tác động qua lại của các thành phần nhiệt độ, độ ẩm,…… Các mối quan hệ này có tác động qua lại tạo nên cảnh quan tự nhiên như thế nào ? Chúng ta cùng tìm câu trả lời qua câu hỏi 3 trang 73 SGK Địa lí 8: Dựa vào sơ đồ đã được hoàn tất, trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 trang 73 SGK Địa lí 8:
Trả lời

Mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên là: chúng có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. Một yếu tố thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi các yếu tố khác dẫn đến sự thay đổi của cảnh quan.

Xem thêm: Địa lí 8: Đọc tên và nêu vị trí của các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng lớn trên các châu lục hình 19.1