Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 73 SGK Địa lí 8: Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70) và kiến thức đã học, điền vào bảng theo mẫu (SGK trang 73) một số đặc điểm tiêu biểu của khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á.
Các em đã tìm hiểu về cảnh quan châu Á ở các bài học trước do đó các em củng biết được sự phụ thuộc vào đới khí hậu của cảnh quan. Do đó khi nắm rõ các kiến thức về các đới khí hậu ở châu Á các em sẽ suy ra được đặc điểm các cảnh quan tương ứng. Cùng nhau ôn lại kiến thức về cảnh quan củng như đới khí hậu châu Á qua câu hỏi 2 trang 73 SGK Địa lí 8: Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70) và kiến thức đã học, điền vào bảng theo mẫu (SGK trang 73) một số đặc điểm tiêu biểu của khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 20 trang 73 SGK Địa lí 8:
Trả lời

Địa lý 8: Điền vào mẫu một số đặc điểm tiêu biểu của khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á Bài 20 SGK
Một số đặc điểm tiêu biểu của khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á.
Địa lý 8: Điền vào mẫu một số đặc điểm tiêu biểu của khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á Bài 20 SGK


Xem thêm: Địa lí 8: Trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên