Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 73 SGK Địa lí 8: Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5 (SGK trang 73) vào vở, điền vào các ô trống tên của các thành phần tự nhiên và đánh mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa chúng sao cho phù hợp và đầy đủ.

Cũng như các mối quan hệ giũa người với người trong xã hội, hay quan hệ qua lại giữa con người với tự nhiên thì các thành phần tự nhiên trên thế giới cũng có các mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Ví dụ như giữa thực vật và không khí: thực vật quang hợp lấy khí cacbonic và thải ra khí ôxi ngược lại khi chúng hô hấp lại lấy ôxi từ không khí và thải ra khí cacbonic. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm các mối quan hệ của các thành phần tự nhiên qua câu hỏi 1 trang 73 SGK Địa lí 8: Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5 (SGK trang 73) vào vở, điền vào các ô trống tên của các thành phần tự nhiên và đánh mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa chúng sao cho phù hợp và đầy đủ. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 20 trang 73 SGK Địa lí 8:
Trả lời

Địa lý 8: Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5, điền vào ô trống tên các thành phần tự nhiên Bài 20 SGK trang 73
Sơ đồ đầy đủ thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên một cách phù hợp:
Địa lý 8: Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5, điền vào ô trống tên các thành phần tự nhiên Bài 20 SGK trang 73

Xem thêm: Địa lý 8: Điền vào mẫu một số đặc điểm tiêu biểu của khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á Bài 20 SGK