Hướng dẫn trả lời Câu hỏi bài 20 trang 70 SGK Địa lí 8: Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đồ (SGK trang 71), cho biết kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ.
Đặc điểm nhận dạng các kiểu khí hậu hay các đới khí hậu chính là lượng mưa. Và lượng mưa ở các khu vực quyết định cây lương thực chính ở đó. Ví dụ những nơi thuộc kiểu khí hậu gió mùa của đới khí hậu nhiệt đới có lượng mưa lớn, nguồn nước dồi dào nên nguồn lương thực chính ở đây là cây lúa nước. Chính vì sự gần gũi với đời sống con người như vây mà các bài tập về lượng mưa hay các kiểu khí hậu, đới khí hậu được lượng mưa biểu thị thường xuyên xuất hiện trong các đề kiểm tra. Cùng làm một dạng bài tập như thế bằng cách trả lời Câu hỏi bài 20 trang 70 SGK Địa lí 8: Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đồ (SGK trang 71), cho biết kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 20 trang 70 SGK Địa lí 8:
Trả lời

Biểu đồ a.
 • Nhiệt độ: cao quanh năm, chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng cao nhất là tháng 4, tháng 11 (khoảng 30°C) và thấp nhất là các tháng 12, tháng 1 (khoảng 27°C) không nhiều.
 • Lượng mưa: mưa không đều, có những tháng không mưa (tháng 12,tháng 1) và có tháng mưa rất nhiều, tháng 8 mưa gần 260mm, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9.
 • Thuộc kiểu khí hậu: nhiệt đới gió mùa với mùa mưa, mùa khô phân biệt rõ ràng.
Biểu đồ b.
 • Nhiệt độ: ít thay đổi, khá nóng, gần 30°c.
 • Lượng mưa: mưa quanh năm, mưa nhiều vào tháng 10, tháng 11.
 • Thuộc kiểu khí hậu: xích đạo.
Biểu đồ c.
 • Nhiệt độ: chênh lệch khá lớn, tới gần 30°c, mùa đông nhiệt độ xuống dưới 10°C vào tháng 12, 1; mùa hạ nhiệt độ chỉ lên tới 16°C vào tháng 7.
 • Lượng mưa : trải đều quanh năm, mưa nhiều từ tháng 6 đến tháng 10.
 • Thuộc kiểu khí hậu: khí hậu ôn đới lục địa.
Biểu đồ d.
 • Nhiệt độ: thấp là 5°c vào tháng 1, 2; nhiệt độ cao khoảng 25°c vào các tháng 6, 7, 8; chênh lệch giữa hai mùa khoảng 15°c.
 • Lượng mưa: phân bố không đều trong năm, mưa nhiều vào những tháng mùa đông (tháng 10, 11, 12); mưa ít vào những tháng mùa hạ (6, 7, 8).
 • Thuộc kiểu khí hậu :cận nhiệt địa trung hải.

Xem thêm: Địa lí 8: Nêu tên và giải thích sự hình thành các loại gió chính trên Trái Đất Bài 20 SGK trang 71