Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 23 SGK trang 86 địa lí 8: Từ kinh tuyến phía Tây (102 0 Đ) tới kinh tuyến phía Đông (117 0 Đ), nước ta mở rộng bao nhiêu độ kinh tuyến và chênh nhau bao nhiêu phút đồng hồ (cho biết mỗi độ kinh tuyến chênh nhau 4 phút)
Các em đã được học về toạ độ kinh tuyến, vỹ tuyến của lãnh thổ Việt Nam, đã biết được Việt Nma giáp những Quốc gia nào trên thế giới và đặc điểm của nó có gì đặc biệt so với các cường quốc khác. Để hiểu thêm về những kiến thức địa lý về lãnh thổ Việt Nam các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 23 SGK trang 86 địa lí 8: Từ kinh tuyến phía Tây (102 0 Đ) tới kinh tuyến phía Đông (117 0 Đ), nước ta mở rộng bao nhiêu độ kinh tuyến và chênh nhau bao nhiêu phút đồng hồ (cho biết mỗi độ kinh tuyến chênh nhau 4 phút)? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 23 SGK trang 86 địa lí 8
Trả lời:

Từ kinh tuyến phía Tây (102 0 Đ) tới kinh tuyến phía Đông (117 0 Đ), nước ta mở rộng bao nhiêu độ kinh tuyến và chênh nhau bao nhiêu phút đồng hồ như sau:
Nước ta mở rộng 15 độ kinh tuyến chênh nhau 60 phút đồng hồ từ kinh tuyến phía tây tới kinh tuyến phía Đông. Cụ thể cách tính như sau: 1170 -1020 = 150
Xem thêm: Địa lí 8: Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì Bài 23 SGK