Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 23 SGK trang 86 địa lí 8: Căn cứ vào hình 24.1 tính khoảng cách (kilomet) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-líp –pin, Bru-nây, Xin-ga-pho, Thái Lan?
Các em đã được học về đặc điểm của khu vực Đông Nam Á, trong đó nước Việt Nam nằm trong khu vực này. Có sự phân hoá vô cùng đa dạng, tạo sự khác biệt từ bắc xuống nam. Vị trí huận lợi, nguồn nhân lực dồi dào, địa hình phân hoá đa dạng là nét đặc trưng của lãnh thổ Việt Nam. Để hiểu thêm về lãnh thổ Việt Nam các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 23 SGK trang 86 địa lí 8: Căn cứ vào hình 24.1 tính khoảng cách (kilomet) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-líp –pin, Bru-nây, Xin-ga-pho, Thái Lan? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 23 SGK trang 86 địa lí 8
Trả lời:

Từ hình 24.1 chúng ta có thể tính khoảng cách (kilomet) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-líp –pin, Bru-nây, Xin-ga-pho, Thái Lan như sau:
Trước tiên ta định hướng trên Hình 24.1 ta bắt đầu xác định trên bản đồ thủ đô các nước các nước Phi-líp –pin, Bru-nây, Xin-ga-pho, Thái Lan lần lượt. Sau đó tính khoảng cách từ Hà Nội đến lần lượt các thủ đô Phi-líp –pin, Bru-nây, Xin-ga-pho, Thái Lan để tính được khoảng cách, đơn vị kilomet. Lưu ý : bản đồ tỉ lệ 1:30.000.000 tương ứng 1cm trên bản đồ bằng 30km ngoài thực địa.

Xem thêm: Địa lý 8: Từ kinh tuyến Tây tới kinh tuyến Đông, nước ta mở rộng bao nhiêu độ kinh tuyến Bài 23 SGK