Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 23 SGK trang 84 Địa Lí 8: Cho biết những đặc điểm nêu trên của vị trí địa lý có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta và cho ví dụ.
Các em đã được học về địa lý tự nhiên của nước ta, đặc điểm của đất nước Việt Nam rất khác với các nước khác khác trên thế giới. Hình dạng, kích thước, khí hậu đa dạng đã tạo nên một đất nước VIệt Nam vô cùng đặc biệt. Để hiểu thêm về ý nghĩa thực tiễn và các giá trị của lãnh thổ Việt Nam các em hãy trả lời câu hỏi giữa bài SGK trang 84 Địa Lí 8: Cho biết những đặc điểm nêu trên của vị trí địa lý có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta? Cho ví dụ? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 giữa bài 23 SGK trang 84 Địa Lí 8
Trả lời

Từ những đặc điểm nêu trên của vị trí địa lý lãnh thổ Việt Nam ta có thể biết những đặc điểm nêu trên của vị trí địa lý có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta như sau:
  • Vị trí địa lí có ảnh hưởng sâu sắc tới mọi đặc điểm của môi trường tự nhiên nước ta, quy định đặc điểm cơ bản của môi trường tự nhiên và thiên nhiên nước ta, đặc biệt Việt Nam có đường bờ biển dài làm cho môi trường tự nhiên đa dạng phức tạp, mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, và tính chất ven biển.

Xem thêm: Địa lí 8: Hình dạng kéo lãnh thổ ảnh hưởng gì điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải nước ta