Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 23 SGK trang 84 Địa Lí 8: Quan sát hình 23.2 Cho biết Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nào và Từ tây sang đông phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ và Lãnh thổ Việt Nam năm trong múi giờ thứ mấy GMT. Các em đã được học về địa lý tự nhiên của nước ta, đặc điểm của đất nước Việt Nam rất khác với các nước khác khác trên thế giới. Để hiểu thêm về vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam các em hãy trả lời câu hỏi giữa bài SGK trang 84 Địa Lí 8: Quan sát hình 23.2 Cho biết Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nào? Từ tây sang đông phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ? Lãnh thổ Việt Nam năm trong múi giờ thứ mấy GMT? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 giữa bài 23 SGK trang 84 Địa Lí 8
Trả lời

Địa lí 8: Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nào?

Từ hình 23.2 chúng ta có thể biết được từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nào,từ tây sang đông phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ, lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ thứ mấy GMT như sau:
- Phần đất liền nước ta kéo dài 15 vĩ độ từ bắc vào nam và nằm trong đới khí hậu nhiệt đới.
- Phần đất liền nước ta mở rộng 7 kinh độ từ tây sang đông.
- Lãnh thổ đất liền Việt Nam nằm trong múi giờ thứ 7 theo giờ GMT.

Xem thêm: Địa lí 8: Những đặc điểm của vị trí địa lý có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta? Bài 23 SGK