Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 24 SGK trang 91 địa lí 8: Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?
Các em đã được học về những tiềm năng của vùng Biển không chỉ đối với nước ta mà nó còn là nơi chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng cho sự phát triển kinh tế của các nước láng giềng. Để hiểu về những thuận lợi và khó khăn đó thì các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 24 SGK trang 91 địa lí 8: Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 24 SGK trang 91 địa lí 8
Trả lời:

Chúng ta có thể biết được những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta mà biển đã đem lại như sau:
Thuận lợi Khó khăn
Giàu tài nguyên sinh vật biển như cá, tôm,cua,…
Giàu tài nguyên khoáng sản như dầu khí, khoáng sản kim loại
Có hiều vũng vịnh, đầm đẹpà phát triển nghề khai thác, du lịch, …
Thường xuyên xảy ra thiên tai như bão, lũ,..gây tổn thất nặng nề về kinh tế và tinh thần
Xem thêm: Địa lí 8: Cho biết các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của chúng