Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 24 SGK trang 91 địa lí 8: Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển?
Các em đã được học về biển Đông, chiếm diện tích khá lớn trong tổng diện tích tự nhiên của nước ta, có vai trò vô cùng quan trọng thúc đẩy nề kinh tế của đất nước ngày càng phát triển ngang tầm thế giới. Trong đó, khí hậu nhiệt đới gió mùa là đặc trưng nổi trội của của vùng biển nước ta. Để hiểu thêm về tính chất nhiệt đới gió mùa này thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 24 SGK trang 91 địa lí 8: Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển?Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 24 SGK trang 91 địa lí 8
Trả lời:

Chúng ta có thể biết được vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa\thông qua các yếu tố khí hậu biển như sau:
Yếu tố khí hậu biển Đặc điểm
Chế độ nhiệt Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt là trên 23oC, biên độ nhiệt trong năm nhỏ.
Chế độ gió Gió hướng đông bắc chiếm ưu thế từ tháng 10 đến tháng 4, các tháng còn lại ưu thế thuộc về gió tây nam
Chế độ mưa 1100 – 1300 mm/năm.
Xem thêm: Địa lí 8: Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?