Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 giữa bài 24 SGK trang 90 địa lí 8: Em cho biết muốn khái thác bền lâu và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần làm gì?
Các em đã được học về những lợi ích mà vùng biển đã mang lại, trên cơ sở những thuận lợi mà vùng biển mang lại cho chúng ta phải khai thác một cách lâu bền và hiệu quả nhất những lợi ích đó. Để hiểu thêm về cách bảo về môi trường biển của nước ta thì các em hãy trả lời câu hỏi 6 giữa bài 24 SGK trang 90 địa lí 8: Muốn khai thác bền lâu và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần làm gì? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 6 giữa bài 24 SGK trang 90 địa lí 8
Trả lời:

Chúng ta có thể biết được muốn khái thác bền lâu và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam thì chúng ta cần phải làm những việc như sau:
  • Cùng chung tay góp sức nâng cao ý thức cộng đồng và nhận thức rõ tầm quan trọng của các nhà quản lý.
  • Đề ra các chiến lược phối hợp nhằm vào tài nguyên, năng lượng, và các vấn đề bảo tồn để nhằm mục tiêu khai thác.
  • Bảo vệ một cách tối ưu nhất môi trường biển Việt Nam của chúng ta.

Xem thêm: Địa lí 8: Vùng biển Việt Nam tính nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh qua các yếu tố khí hậu biển Bài 24