Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 giữa bài 24 SGK trang 90 địa lí 8: Em cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta?
Các em đã được học về những thuận lợi khó khăn mà vung biển đã mang lại, thuận lợi vô cùng nhiều, thúc đẩy nước ta phát triển mọi mặt nhưng bên cạnh đó nếu không biết cách sử dụng và khai thác hợp ý thì sẽ tạo ra một số thiên tai không thể lường trước được. Để hiểu thêm về những thiên tai thương gặp ở vùng biển nước ta các em hãy trả lời câu hỏi 5 giữa bài 24 SGK trang 90 địa lí 8: Em cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 5 giữa bài 24 SGK trang 90 địa lí 8
Trả lời:

Chúng ta có thể biết được một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta như sau:
  • Bão
  • Ngập lụt
  • Lũ quét
  • Hạn hán
  • Lốc, mưa đá, sương muối, động đất…
Xem thêm: Địa lí 8: Muốn khai thác bền lâu và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần làm gì? Bài 24 SGK