Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 giữa bài 24 SGK trang 90 địa lí 8: Em hãy cho biết một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Chúng là cơ sở cho những nền kinh tế nào?
Các em đã được học về những tiềm năng mà vùng biển nước ta mang lại, nguồn lợi đa dạng, phong phú, là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận của quốc gia, chính những lợi thế đó đã thúc đẩy kinh tế của cả nước phát triển. Để hiểu thêm về vấn đề này các em hãy trả lời câu hỏi 4 giữa bài 24 SGK trang 90 địa lí 8: Em hãy cho biết một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Chúng là cơ sở cho những nền kinh tế nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 4 giữa bài 24 SGK trang 90 địa lí 8
Trả lời:

Chúng ta có thể biết được một số tài nguyên của vùng biển nước ta và chúng là cơ sở cho những nền kinh tế tương ứng sau:
- Để phát triển ngành công nghiệp khai thác khoáng ta có tài nguyên khoáng sản như dầu khí, khoáng sản, phi kim loại
- Để phát triển ngành khai thác hải sản ta có tài nguyên hải sản như cá, tôm, cua, rong biển
- Cơ sở cho ngành giao thông trên biển là yếu tố mặt nước:
- Cơ sở để phát triển ngành du lịch, xây dựng hải cảng là bờ biển như các bãi biển đẹp, vũng, vịnh kín gió.
Sự phát triển của các ngành kinh tế khác nhau dựa trên cơ sở đáp ứng các nguồn tài nguyên tương ứng để góp phần thúc đẩy nền kinh tế chung của cả nước phát triển.

Xem thêm: Địa lý 8: Em cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta? Bài 24 SGK trang 90