Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 24 SGK trang 89 địa lí 8: Dựa vào hình 24.3, em hãy cho biết hướng chảy của các dòng biển hình thành trên Biển Đông tương ứng với hai mùa gió chính khác nhau như thế nào?
Các em đã được học về đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam. Mỗi Quốc gia có những yếu tố cấu thành khác nhau tạo nên nét đặc trưng của mỗi nơi, có rất nhiều yếu tố tác động đến hướng chảy của dòng biển. Để hiểu thêm về vấn đề này các em hãy trả lời câu hỏi 3 giữa bài 24 SGK trang 89 địa lí 8: Em hãy quan sát hình 24.2, em hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 giữa bài 24 SGK trang 89 địa lí 8
Trả lời:

Địa lí 8: Quan sát hình 24.2, hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào? Bài 24 SGK
Qua hình 24.3 chúng ta có thể biết được hướng chảy của các dòng biển hình thành trên Biển Đông tương ứng với hai mùa gió chính khác nhau như sau:
  • Hai mùa gió chính tương ứng với hướng chay của các dòng biển gồm 2 dòng biển chính đó là dòng biển mùa đông và mùa hạ: dòng biển mùa đông chảy theo hướng đông bắc, dòng biển mùa hạ chảy theo hướng tây nam.

Xem thêm: Địa lí 8: Hãy cho biết một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Chúng là cơ sở cho những nền kinh tế nào