Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2giữa bài 24 SGK trang 89 địa lí 8: Em hãy quan sát hình 24.2, em hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào?
Các em đã được học về những đặc điểm cơ bản của biển Đông như chế độ gió, chế độ nhiệt, chế độ mưa,..từ những đặc điểm đó đã tác động như thế nào đến nhiệt đô nước biển tầng mặt. Để hiểu thêm về nó sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 2 giữa bài 24 SGK trang 89 địa lí 8: Em hãy quan sát hình 24.2, em hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 giữa bài 24 SGK trang 89 địa lí 8
Trả lời:

Địa lí 8: Quan sát hình 24.2, hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào? Bài 24 SGK
Qua hình 24.2 chúng ta có thể biết được nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như sau:
Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt là trên 23oC, thay đổi theo mùa, theo vĩ độ và độ sâu.
Đặc điểm Tháng 1 Tháng 7
Nhiệt độ Thấp, nhiệt độ nước biển tầng mặt tăng dần từ phía bắc vào phía nam. Cao, nhiệt độ nước biển tầng mặt ở vùng biển phía bắc và phía nam nhiệt độ nước biển tầng mặt lại tăng dần từ bờ ta ngoài khơi
Biên độ nhiệt Nhỏ (cao hơn tháng 7) Nhỏ

Xem thêm: Địa lí 8: Quan sát hình 24.2, hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào? Bài 24 SGK