Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1giữa bài 24 SGK trang 88 địa lí 8: Em hãy tìm hiểu trên hình 24.1 Vị trí các eo biển và các vịnh nên trên. Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2, tiếp giáp vùng biển của những quốc gia nào.
Các em đã được học về biển Đông, biển và lục địa có mối quan hệ mật thiêt với nhau, góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hoá ,hiện đại hoá của đất nước ta. Để hiểu thêm về vấn đề này các em hãy trả lời câu hỏi 1 giữa bài 24 SGK trang 88 địa lí 8: Em hãy tìm hiểu trên hình 24.1 Vị trí các eo biển và các vịnh bên trên. Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2, tiếp giáp vùng biển của những quốc gia nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 giữa bài 24 SGK trang 88 địa lí 8
Trả lời:

Địa lí 8: Hình 24.1 vị trí các eo biển và các vịnh. Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông Bài 24 SGK

Qua hình 24.1 chúng ta có thể biết được vị trí các eo biển và các vịnh nên trên. Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2, tiếp giáp vùng biển của những quốc gia nào như sau:
- Từ lược đồ khu vực biển Đông theo quan sát được ở hình 24.1 ta xác đinh được vị trí các eo biển sau: Ma-lắc-ta, Gas-pa, Ca-li-man-ta, Ba-la-bắc, Min-đô-rô, Ba-si, Đài Loan, Quỳnh Châu và các vịnh biển, vịnh thái Lan, Vịnh Bắc Bộ.
- Phần biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu km2 nằm trong Biển Đông, có vị trí tiếp giáp với vùng biển của các quốc gia sau: Trung Quốc, Ca-pi-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-go-po, In-đô-nê-xi-a,Bru nây, Phi-lip-pin.
Xem thêm: Địa lí 8: Quan sát hình 24.2, hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào? Bài 24 SGK