Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 25 SGK trang 95 địa lí 8: Nêu ý nghĩa của đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay?
Các em đã được học về những thau đổi lớn của lãnh thổ Việt nam trong hang triệu năm biến đổi, trong đó giai đoạn tân kiến tạo đã để lại dấu ấn lớn cho sự phát triển chung của cả nước ta. Để hiểu về ý nghĩa của giai doạn này thì các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 25 SGK trang 95 địa lí 8: Nêu ý nghĩa của đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 25 SGK trang 95 địa lí 8:
Trả lời:

Chúng ta có thể biết được ý nghĩa của đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay như sau:
Giai đoạn Tân Kiến tạo trên cơ sở kế thừa nhứng thành quả của các giai đoạn trước nó cũng đẻ lại ý nghĩa vô cùng to lớn, trong giai đoạn này đã xuất hiên các cao nguyên ba dan, núi lửa, mở rộng biển Đông, góp phần hình thành các khoáng sản: dầu khí, boxit, than bùn , làm nâng cao địa hình, làm cho núi non, sông ngòi trẻ lại và hoàn thiện giới sinh vật còn đang tiếp diễn.
Xem thêm: Địa lí 8: Hình 24.1 vị trí các eo biển và các vịnh. Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông Bài 24 SGK