Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 25 SGK trang 95 địa lí 8: Trình bày sự phát triển của tự nhiên nước ta?
Các em đã được học về những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, lãnh thổ, hình dạng kích thước của nó, vậy nước ta đã phát triển như thế nào. Để hiểu thêm về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 25 SGK trang 95 địa lí 8: Trình bày sự phát triển của tự nhiên nước ta? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 25 SGK trang 95 địa lí 8
Trả lời:

Chúng ta có thể biết được sự phát triển của tự nhiên nước ta như sau:
Nước ta đã trải qua một thời gian dài biến đổi, trải qua rất nhiều giai đoạn lớn nhưng có ba giai đoạn chính:
Giai đoạn Đặc điểm
Giai đoạn Tiền Cambri Đã chấm dứt cách đây 570 triệu năm;
Sinh vật còn rất ít và đơn giản;
Bầu khí quyển rất ít oxi;
Lãnh thổ nước ta còn là biển.
Giai đoạn Cổ kiến tạo Đã kết thúc 65 triệu năm trước đây;
Những cuộc vận động tạo núi lớn đã thay đổi lớn đến hình thể của đất nước;
Phần lớn biển đã trở thành đất liền;
Sinh vật phát triển; Bắt đầu xuất hiện các khối núi đá vôi và các bể than lớn.
Giai đoạn Tân kiến tạo Đã kết thúc cách đây khoảng 25 triệu năm;
Hình thành các cao nguyên ba dan và đồng bằng phù sa trẻ; Sinh vật biển phát triển phong phú

Xem thêm: Địa lí 8: Nêu ý nghĩa của đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay? Bài 25 SGK