Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 25 SGK trang 93 địa lí 8: Em hãy cho biết sự hình thành các bể than cho biết khí hậu và thực vật nước ta vào giai đoạn cổ kiến tạo như thế nào.
Các em đã được tổng quan lịch sử phát triển của lãnh thổ Việt Nam, có nhiều giai đoạn khác nhau hình thành nên nước ta bây giờ, mỗi giai đoạn có những đặc điểm riêng,giai đoạn sau kế thừa những cái tốt đẹp của giai đoạn trước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này các em hãy trả lời câu hỏi 3 giữa bài 25 SGK trang 93 địa lí 8: Em hãy cho biết sự hình thành các bể than, khí hậu và thực vật nước ta vào giai đoạn cổ kiến tạo như thế nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 giữa bài 25 SGK trang 93 địa lí 8

Trả lời:
Giai đoạn cổ kiến tạo có rất nhiều cuộc vận động kiến tạo làm cho nước ta có sự thay đổi đáng kể vì thế giai đoạn này đac tạo ra các mỏ than lớn. Điều này cho thấy khí hậu khi đó rất nóng ẩm, thực vật cũng phát triển mạnh mẽ. Đây là thời kì cực phát triển của loài bo sát khủng long và cây hạt trần lúc bấy giờ.

Xem thêm: Địa lí 8: Cho biết một số trấn động đất khá mạnh xảy xa những năm gần đây khu vực Điện Biên, Lai Châu