Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 giữa bài 25 SGK trang 93 địa lí 8: Tìm trên hình 25.1 các mảnh hình thành giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh?
Các em đã được học về cac gai đoạn hình thành lãnh thổ nước ta từ trước cho đến nay, giai đoạn nào cũng có những dấu ấn và nét đặc trưng riêng, giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn đầu tiên, tiếp đến là giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh. Để hiểu thêm về giai đoạn này sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 2 giữa bài 25 SGK trang 93 địa lí 8: Tìm trên hình 25.1 các mảnh hình thành giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 giữa bài 25 SGK trang 93 địa lí 8
Trả lời:

Địa lí 8: Tìm trên hình 25.1 các mảnh hình thành giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh? Bài 25 SGK

Qua hình 25.1 chúng ta có thể biết được các mảnh hình thành giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh như sau:
Các em hãy cùng quan sát hình sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo ta có thể thấy giai đoạn cổ sinh và giai đoạn trung sinh có các mảng sau đây:
Giai đoạn cổ sinh Giai đoạn trung sinh
Đông Bắc. Sông Đà
Trường Sa Bắc.
Đông Nam Bộ.

Xem thêm: Địa lí 8: Cho biết sự hình thành các bể than, khí hậu và thực vật nước ta vào giai đoạn cổ kiến tạo