ĐỊA LÍ 12: Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.?Câu hỏi 2 bài 1 trang 11 sgk Địa Lí 12
Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 1 trang 11 sgk Địa Lí 12 : Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.
Trong bài 1 chúng ta sẽ tìm hiểu về bối cảnh của thế giới có những ảnh hưởng gì đến công cuộc đổi mới và phát triển của nước ta trong thời kì đổi mới. với những kiến thức đã học chúng ta đã tìm hiểu câu 1 và trả lời về bối cảnh thế giới ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc hội nhập và phát triển. đến câu hỏi thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về những thành tựu sau đổi mới của nước ta. Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi 2 bài 1 trang 11 sgk Địa Lí 12. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 1 trang 11 sgk Địa Lí 12 : Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta?

Câu hỏi 2 bài 1 trang 11 sgk Địa Lí 12
Trả lời:

Các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta là:
  • Tính đến năm 2006 thì tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội kéo dài suốt nhiều năm của nước ta được chấm dứt
  • Tình trạng lạm phát của nước ta được đẩy lùi
  • Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta khá cao, tốc độc tăng trưởng GDP của nước ta chỉ đứng sau Xingapo, trung bình trong giai đoạn 1987-2004 tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta là 6,9%
  • Cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong cơ cấu kinh tế thì tỉ trọng về nông- lâm- ngưu nghiệp dần giảm con tỉ trọng về công nghiệp dịch vụ tăng nhanh.
  • Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ có những chuyển biến sâu sắc
  • Nước ta đã đạt được những thành tựu như xóa đói giảm nghèo,nâng cao chất lượng sống của con người, cải thiện dời sống.