Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 2 trang 17 sgk Địa Lí 12 : Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Chúng ta đã biết Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á, có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có điều về vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ thuận lợi. từ những thuận lợi ấy thì đã mang lại cho Việt Nam những thuận lợi và khó khăn gì trong sự hình thành nên đặc điểm của tự nhiên cũng như các yếu tố khác. Để hiểu rõ thêm về vấn đề này các em di trả lời câu hỏi về ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với tư nhiên và con người của Việt Nam, từ đó nêu lên kinh nghiệm và sự hiểu biết của em.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 2 trang 17 sgk Địa Lí 12 : Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Câu 2 bài 2 trang 17 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam:
Về tự nhiên:
  • Tạo nên khí hậu điển hình của nước ta là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
  • Nước ta giáp biển, nằm trên đường hàng hải . tiếp giáp với đai sinh khoáng Thái Bình Dương nên có nguồn tài nguyên khoáng sản và sinh vật biển phong phú và đa dạng
  • ảnh hưởng đến sự phân hóa tự nhiên của nước ta, sự phân hóa đặc biệt
  • vị trí địa lí nước ta nằm trong vùng có nhiều thiên tai, bão, lũ,…
về an ninh, quốc phòng, xã hội:

  • Việt Nam nằm trên đường hàng hải, tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu phát triển khinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới
  • Nước ta là cửa biển thuận lợi cho các nước khác như Lào, Campuchia,… giao lưu với các nước khác
  • Tạo điều kiện chung sống hòa bình
  • Nước ta giáp biển Đông, là một chiến lược quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
Xem thêm: Địa li 12: Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào Bài 1 SGK