Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1giữa bài 25 SGK trang 93 địa lí 8: Dựa trên hình 25.1, em hãy cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền nào.
Các em đã được học về lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam, từ lúc mới tạo lập đến nay đã có những thay đổi đáng kể, thành quả là sự phát triển và phồn vinh của lãnh thổ Viêt Nam. Để hiểu thêm về vấn đề này các em hãy trả lời câu hỏi 1 giữa bài 25 SGK trang 93 địa lí 8: Dựa trên hình 25.1, em hãy cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 giữa bài 25 SGK trang 93 địa lí 8
Trả lời:

Địa lí 8: Cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền nào? Bài 25 SGK

Qua hình 25.1 chúng ta có thể biết được vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền như sau:
Giai đoạn đầu tiên hình thành lãnh thổ là giai đoạn Tiên Cambi, giai đoạn này đã kết thúc 542 triệu năm trước. Giai đoạn Tiền Cambi bao gồm 3 mảng sau đây:
- Mảng Việt Bắc
- MảngTrường Sơn Bắc
- Mảng Đông Nam Bộ

Xem thêm: Địa lí 8: Tìm trên hình 25.1 các mảnh hình thành giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh? Bài 25 SGK