Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 2 trang 14 sgk Địa Lí 12 : Hãy kể tên một số cửa khẩu quan trọng trên đường biên giới với các nước Trung Quốc, Lào, Cam-pũ-chia của nước ta.
Việt Nam có phạm vi lãnh thổ được xác định qua ba phạm vi đó là vùng đất liền, vùng trời và vùng biển. chúng ta đã tìm hiểu về giới hạn lãnh thổ và những nước đã tiếp giáp với Viết Nam qua bản đồ. Đến với câu hỏi tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về một số cửa cẩu của ta với các nước tiếp giáp để hiểu rõ hơn về phạm vi của Việt Nam và có những kiến thức về lãnh thổ một cách chính xác hơn.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 2 trang 14 sgk Địa Lí 12 : Hãy kể tên một số cửa khẩu quan trọng trên đường biên giới với các nước Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia của nước ta?.

Câu hỏi giữa bài 2 trang 14 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Việt Nam là một đất nước có phạm vi lãnh thổ trên đất liền và cả vùng biển. Trên đất liền nước ta giáp với Trung Quốc Lào và Cam-pu-chia. Mỗi quốc gia chúng ta sẽ có một số cửa khẩu để thuận lợi cho việc quản lí.
Tên một số cửa khẩu quan trọng trên đường biên giới với các nước Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia của nước ta:
  • Đối với Trung Quốc: cửa khẩu Móng Cái, Hữu Nghị, Đồng Đăng, Lào Cai,...
  • Đối với Lào: cửa khẩu Cầu Treo, Lao Bảo,...
  • Đối với Cam-pu-chia: cửa khẩu Mộc Bài, Vĩnh Xương,...
Xem thêm: Địa Lí 12 : Vì sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ Bài 2 SGK