Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 2 trang 13 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển.
Trong bài 1 chúng ta đã tìm hiểu về bối cảnh và lịch sử thế giới vào thế kỉ XX có những ảnh hưởng thế nào đến sự đổi mới và hội nhập của nước ta và những thành tựu sau đổi mới của nước ta. Đến với bài 2 chúng ta sẽ tìm hiểu rõ về vị trí địa lí và lãnh thổ của Việt Nam. Để hiểu rõ và để các em có những kiến thức rõ ràng thì trong sgk đã nêu ra một số câu hỏi để các em tìm hiểu. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 2 trang 11 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển.

Câu hỏi giữa bài 2 trang 13 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển Bài 2 SGK 12

Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất liền, vùng trời và vùng biển.
Qua bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, ta có thể thấy nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển như sau:
Trên đất liền:
  • Phía Bắc nước ta giáp với Trung Quốc
  • Phía Tây nước ta giáp với Lào, Cam-pu-chia
Trên biển:
  • Phía Bắc nước ta giáp với Trung Quốc
  • Phái Tây nước ta giáp với Thái Lan
  • Phía Nam nước ta giáp với Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a.
  • Phía Đông nước ta giáp với Phi-lip-pin
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm những bộ phận nào