Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 23 sgk Địa Lí 12 : Vì sao nói giai đoạn tiền Cambri là giai đoạn hình thành nên nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam?
Chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất. Trái Đất hình thành và phát triển qua 3 giai đoạn chính là giai đoạn tiền Cambri, giai đoạn cổ kiến tạo, giai đoạn tân kiến tạo. mỗi giai đoạn có một ảnh hưởng, một dấu ấn với Trái Đất, nhưng đối với sự hình thành và phát triển của Việt Nam sẽ trải qua những giai đoạn nào và có những dấu ấn gì, chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi trong bài để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 23 sgk Địa Lí 12 : Vì sao nói giai đoạn tiền Cambri là giai đoạn hình thành nên nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam?

Câu hỏi 2 bài 4 trang 21 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nói giai đoạn tiền Cambri là giai đoạn hình thành nên nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam vì:
  • Ở giai đoạn tiền Cambri thì sự hình thành của Trái Đất chưa được rõ ràng, lớp vỏ Trái đất chưa có dấu hiệu được hình thành, đây được xem là giai đoạn sơ khai của lịch sử Trái Đất. Các đá biến chất tuổi tiền Cambri làm nên những nền móng ban đầu của lãnh thổ nước ta.
  • Các mảng nền cổ được hình thành sơ khai của nước ta như Vòm sông Chảy, Hoàng Liên Sơn, cánh cung sông Mã, khối nhô Kon Tum, đây là những dấu hiệu cho nền móng đầu tiên của nước ta.
Xem thêm: Địa lí 12: Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì? Câu 3 bài 4 SGK địa lí 12