Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1bài 4 trang 23 sgk Địa Lí 12 : Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?
Trái Đất đã hình thành rất lâu, chúng ta tìm hiểu lịch sử hình thành của Trái Đất để biết Trái Ddất đã trải qua bao nhiêu năm lịch sử, những biến cố gì đã xảy ra với Trái Đất của chúng ta. Để hiểu rõ nhất về quá trình này chúng ta đã tìm hiểu lịch sử Trái Đất trong thời gian hơn hàng triệu năm về trước. chúng ta thấy được sự kì diệu, thần kì mà chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng ra về Trái Đất ngày nay, một Trái Đất mà chúng ta đang sống. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1bài 4 trang 23 sgk Địa Lí 12 : Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?

Câu hỏi 1bài 4 trang 21 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua 3 giai đoạn. Đó là những giai đoạn sau:
  • Giai đoạn tiền Cambri
  • Giai đoạn cổ kiến tạo
  • Giai đoạn tân kiến tạo
Mỗi giai đoạn hình thành và phát triển của Trái Đất có một nét đặc trưng và dấu ấn riêng với Trái Đất ngày nay.
Xem thêm: Địa lí 12: Vì sao nói giai đoạn tiền Cambri là giai đoạn hình thành nên nền móng ban đầu của lãnh thổ