Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 4 trang 20 sgk Địa Lí 12 : Căn cứ vào bảng Niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào. Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm?
Chúng ta được tìm hiểu các bài trước về địa lí tự nhiên và phạm vi lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Việt Nam là một nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có khí hậu khắc nghiệt hơn so với các nước có cùng vĩ độ. Bên cạnh đó nhờ vào các điều kiện tự nhiên thuận lợi mà sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam cũng từng bước phát triển. Nhờ vào những thuận lợi điều kiện tự nhiên mà hình thành nên tự nhiên việt Nam rất nhiều ưu điểm.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 4 trang 20 sgk Địa Lí 12 : Căn cứ vào bảng Niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào. Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm?

Câu hỏi giữa bài 4 trang 20 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Căn cứ vào bảng Niên biểu địa chất, chúng ta có thể biết trước đại Cổ sinh là các đại sau:
  • Đại nguyên sinh
  • Đại Thái Cổ
Thời gian kéo dài và cách đây là:
  • Đại Nguyên Sinh có thời gian kéo dài khoảng 2 tỉ năm, cách đây khoảng 2.5 tỉ năm và Đại Nguyên Sinh kết thúc cách đây khoảng 542 triệu năm.
  • Đại Thái Cổ có thời gian kéo dài khoảng 1.5 tỉ năm năm, cách đây khoảng 4 tỉ năm, và kết thúc cách đây khoảng 2.5 tỉ năm
Xem thêm: Địa lí 12: Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Bài 4 SGK