Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 5 trang 27 sgk Địa Lí 12: Tìm các dẫn chứng để khẳng định giai đoạn Tân kiến tạo vẫn còn đang tiếp diễn ở nước ta cho đến tận ngày nay.

Chúng ta đã được học về các giai đoạn kiến tạo, những ảnh hưởng của các giai đoạn kiến tạo đã hình thành nên địa hình của các vùng trên Trái Đất cũng như địa hình Việt Nam. Có một giai đoạn kiến tạo đến nay vẫn còn tồn tạo đó là giai đoạnTân Kiến Tạo. để hiểu rõ về giai đoạn Tân Kiến Tạo và sự tác động của giai đoạn này hiện nay như nó thế, nó đang xảy ra những gì với địa hình Việt Nam chúng ta cùng đi tìm hiểu cau hỏi sách giáo khoa.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 5 trang 27 sgk Địa Lí 12: Tìm các dẫn chứng để khẳng định giai đoạn Tân kiến tạo vẫn còn đang tiếp diễn ở nước ta cho đến tận ngày nay.

Câu hỏi 3 bài 5 trang 27 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các dẫn chứng để khẳng định giai đoạn Tân kiến tạo vẫn còn đang tiếp diễn ở nước ta cho đến tận ngày nay:
  • Hằng năm, các đồng bằng châu thổ nước ta vẫn được bồi đắp và mở rộng
  • Hằng năm nước ta vẫn còn xảy ra các dư chấn động đất, điển hình là vùng núi Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên với cường độ yếu.
  • Nước ta có sự xuất hiện của đảo Hòn Tro ở vùng cực Nam Trung Bộ và sau đó Hòn Tro chìm xuống.
Xem thêm: Địa lí 12: Căn cứ vào bảng Niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào. Địa 12 SGK