Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 5 trang 27 sgk Địa Lí 12 : Nêu đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta.
Các giai đoạn hình thành và phát triển của Trái Đất có nhiều tác động đến quá trình hình thành và phát triển của Trái Đất cũng như Việt Nam. Một trong những đoạn lâu đời và có những tác động mạnh mẽ đối với địa hình Trái Đất là giai đoạn Cổ kiến tạo. giai đoạn này có những đặc điểm gì chúng ta cùng đi tìm hiểu giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 5 trang 27 sgk Địa Lí 12 : Nêu đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta.

Câu hỏi 1 bài 5 trang 27 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
a. Thời gian hình thành:
  • Thời gian diễn ra khá dài, kéo dài 457 triệu năm
  • Giai đoạn cổ kiến tạo bắt đầu từ kỷ Cambri, trải qua hai đại Cổ sinh và Trung sinh, cách đây 540 triệu năm và chấm dứt vào kỷ Krêta, cách đây 65 triệu năm.
b. Giai đoạn biến động mãnh mẽ nhất trong lịch sử phát triển của việt Nam:
  • Ở giai đoạn này nước ta có nhiều khu vực chìm trong nước biển
  • Đất đá của giai đoạn này rất cổ
  • Trên lãnh thổ phân bố rộng khắp các đá trầm tích biển
  • Nhiều nơi diễn ra các hoạt động uốn nếp và nâng lên
  • Các hoạt động uốn nép tạo núi
c. Cảnh quan địa lý nhiệt đới nước ta được hình thành và phát triển:
  • Vùng có nhiệt đới ẩm gió mùa được hình thành, thuận lợi đá san hô, đá than phát triển
Xem thêm: Địa lí 12: Nêu đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ