Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 5 trang 25 sgk Địa Lí 12 : Hãy cho biết kết quả tác động của các quá trình ngoại lực lên địa hình.
Bài 4 chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất, những đặc điểm và tác động của các giai đoạn hình thành lên địa hình của Trái Đất. Những giai đoạn ấy đã có những tác động đến địa hình của thế giới cũng như dịa hình của Việt Nam. Các tác động từ các giai đoạn lịch sử còn có những tác động từ ngoại lực và những tác động nội lực. Chúng ta cùng đi tìm hiểu tác động của quá trình ngoại lực lên địa hình.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 5 trang 25 sgk Địa Lí 12 : Hãy cho biết kết quả tác động của các quá trình ngoại lực lên địa hình.

Câu hỏi giữa bài 5 trang 25 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Kết quả tác động của các quá trình ngoại lực lên địa hình:
Các quá trình ngoại lực tác động lên địa hình như gió thổi, dòng chảy thủy văn.... những tác động này tác động lên địa hình làm bào mòn và hạ thấp địa hình vùng núi.
Bên cạnh đó còn có hoạt động xâm thực và bồi lấp các vùng trũng.
⟹ Ngoại lực đã làm cho địa hình Việt Nam được san bằng và hạ thấp.
Xem thêm: Địa lí 12: Nêu đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ