Dãy Trường Sơn là dãy dài nhất nước ta, kéo dài 1100km. Dãy Trường Sơn có những thuận lợi trong việc kháng chiến chông giặc cứu nước của nước ta, nhờ vào đặc điểm độ cao, địa hình thì nhân dân ta đã lợi dụng những địa thế này để mang lại chiến thăng cho dân tộc. bên cạnh những thuận lợi thì Dãy Trường Sơn có những diều bất lợi về dãy Trường Sơn đối với khí hậu và tự nhiên của nước ta. Chúng ta đi tìm hiều độ cao và hướng hướng dãy núi giữa Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn để hiểu rõ hơn về đặc điểm của dãy Trường Sơn. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 6 trang 32 sgk Địa Lí 12: Địa hình vùng núi Bắc Trường Sơn và vùng núi Nam Trường Sơn khác nhau như thế nào?

Câu hỏi 2 bài 6 trang 32 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa hình vùng núi Bắc Trường Sơn và vùng núi Nam Trường Sơn khác nhau như sau:
Địa lí 12: Địa hình vùng núi Bắc Trường Sơn và vùng núi Nam Trường Sơn khác nhau như thế nào

Xem thêm: Địa lí 12: Hãy cho biết kết quả tác động của các quá trình ngoại lực lên địa hình Địa lí 12 bài 4 SGK