Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 6 trang 32 sgk Địa Lí 12: Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
Việt Nam là một nước nhiệt đới ẩm gió mùa, chịu nhiều ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Bên cạnh đó khí hậu nước ta còn chịu nhiều ảnh hưởng của biển và những ảnh hưởng của biển rất sâu sắc đến với nước ta. Ngoài những ảnh hưởng của khí hậu thì địa hình của nước ta cũng có những ảnh hưởng sâu sắc đên tự nhiên cũng như đến khí hậu nước ta. Chúng ta đã tim hiểu rõ về địa hình nước ta để có những hiểu biết rõ hơn và để củng cổ những kiến thức ấy qua câu hỏi cuối bài. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 6 trang 32 sgk Địa Lí 12: Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam

Câu hỏi 1 bài 6 trang 32 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam:
  • Địa hình nước ta chủ yếu là địa hình của nước ta chủ yếu là địa hình đồi núi thấp, địa hình đồi núi thấp chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, đồng bằng chiếm ¼ tổng diện tích lãnh thổ
  • Hướng núi chủ yếu của nước ta là hướng tây bắc - đông nam và hướng vòng cung.
  • Địa hình nước ta rất đa dạng và phong phú: đồng bằng, đồi núi thấp, thung lung, sơn nguyên,…
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc Địa lí 12