Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 6 trang 30 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 6, nhận xét về độ cao và hướng dãy núi giữa Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn.
Dãy Trường Sơn là dãy dài nhất nước ta, kéo dài 1100km. Dãy Trường Sơn có những thuận lợi trong việc kháng chiến chông giặc cứu nước của nước ta, nhờ vào đặc điểm độ cao, địa hình thì nhân dân ta đã lợi dụng những địa thế này để mang lại chiến thăng cho dân tộc. bên cạnh những thuận lợi thì Dãy Trường Sơn có những diều bất lợi về dãy Trường Sơn đối với khí hậu và tự nhiên của nước ta. Chúng ta đi tìm hiều độ cao và hướng hướng dãy núi giữa Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn để hiểu rõ hơn về đặc điểm của dãy Trường Sơn. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 6 trang 30 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 6, nhận xét về độ cao và hướng dãy núi giữa Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn.

Câu hỏi giữa bài 6 trang 30 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào hình 6, nhận xét về độ cao và hướng dãy núi giữa Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn
Nhận xét về độ cao và hướng dãy núi giữa Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn:

Đặc điểm Bắc Trường Sơn Nam Trường Sơn
Độ cao Thấp hơn Cao hơn
Địa hình chủ yếu Chủ yếu là đồi núi thấp và trung bình Có những đỉnh cao trên 2000m
Hướng hướng tây bắc - đông nam hướng vòng cung, quay bề lồi ra biển

Xem thêm: Địa li 12: Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam Địa lí 12 SGK câu 1 bài 6