Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 6 trang 30 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên hình 6 các dãy núi lớn của vùng Tây Bắc
Địa hình nước ta chủ yếu là địa hình núi thấp, địa hình núi thấp chiếm ¾ tổng diện tích nước ta. Địa hình núi cao chủ yếu ở nước ta là vùng phía Bắc, những cánh cung ở phía Bắc có những ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu cũng như tự nhiên của vùng phía Bắc. ở vùng Đông Bắc có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, còn ở phía Tây bắc có những địa hình như thế nào, có những đặc điểm và nó ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên của khu vực phía Bắc chúng ta cùng đi tìm hiểu về các dãy núi lớn của vùng Tây bắc để hiểu rõ hơn về địa hình nơi đây. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 6 trang 30 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên hình 6 các dãy núi lớn của vùng Tây Bắc.

Câu hỏi giữa bài 6 trang 30 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy xác định trên hình 6 các dãy núi lớn của vùng Tây Bắc Địa lí 12 SGK bài 6 trang 30

Vùng Tây Bắc là vùng miền núi phía tây của miền Bắc Việt Nam. Vùng Tây Bắc có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc. Vùng này có khi được gọi là Tây Bắc Bắc Bộ và là một trong 3 tiểu vùng địa lý tự nhiên của Bắc Bộ Việt Nam (2 tiểu vùng kia là Vùng Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng).
Xác định trên hình 6 các dãy núi lớn của vùng Tây Bắc:
  • Dãy Hoàng Liên Sơn
  • Dãy sông Mã (từ Khoan La San đến sông Cả)
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào hình 6, nhận xét về độ cao và hướng dãy núi giữa Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn