Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 6 trang 30 sgk Địa Lí 12: Quan sát hình 6, xác định các cánh cung và nêu nhận xét về độ cao địa hình của vùng (Đông Bắc).
Qua các câu trả lời trước chúng ta đã biết được các dạng địa hình chủ yếu của Việt Nam. Địa hình nước ta chủ yếu là địa hình đồi núi thấp, địa hình đồi núi thấp chiếm ¾ diện tích nước ta. Nhưng địa hình nước ta bị con người tàn phá dẫn đến những hiện tượng đồi trống, dồi trọc. bên cạnh địa hình đa dạng và phức tạp, chúng ta sẽ di tìm hiểu về các cánh cung trong địa hình nước ra, để hiểu rõ về các cánh cung và những ảnh hưởng của các cánh cung đến thiên nhiên nước ta. Chúng ta cùng đi tìm hiểu các cánh cung của địa hình Viêt Nam. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 6 trang 30 sgk Địa Lí 12: Quan sát hình 6, xác định các cánh cung và nêu nhận xét về độ cao địa hình của vùng (Đông Bắc).

Câu hỏi giữa bài 6 trang 30 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Quan sát hình 6, xác định các cánh cung và nêu nhận xét về độ cao địa hình của vùng (Đông Bắc)
Qua hình 6, các cánh cung của vùng (Đông Bắc):
  • Sông Gâm
  • Ngân Sơn
  • Bắc Sơn
  • Đông Triều
Nhận xét về độ cao địa hình của vùng (Đông Bắc):
  • Địa hình của vùng (Đông Bắc) có phần lớn là địa hình đồi núi thấp
  • Ở vùng thượng nguồn sông Chảy có những ngọn núi trên 2000m
  • Ở biên giới Việt-Trung có khối núi đá vôi trên 1000m
  • Trung tâm của vùng là đồi núi thấp 500-600m
  • Độ cao khoảng 100m nằm về phía biển
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy xác định trên hình 6 các dãy núi lớn của vùng Tây Bắc Địa lí 12 SGK bài 6 trang 30