Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 6 trang 29 sgk Địa Lí 12: Hãy lấy ví dụ để chứng minh tác động của con người tới địa hình nước ta.
Địa hình nước ta chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã tạo nên các quá trình xâm thực, bào mòn các địa hình đồi núi của nước ra. Bên cạnh đó thì địa hình nước ta còn hình thành nên núi đá vôi, đầm lầy, bãi bồi,…. Nhưng con người đã có những hành động tàn phá địa hình, làm cho địa hình nước ta chịu những ảnh hưởng của con người khiến địa hình nước ta có những chuyển biến xấu và có những biểu hiện bào mòn. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 6 trang 29 sgk Địa Lí 12: Hãy lấy ví dụ để chứng minh tác động của con người tới địa hình nước ta.

Câu hỏi giữa bài 6 trang 29 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Ví dụ chứng minh tác động của con người tới địa hình nước ta:
  • Việc chặt phá rừng làm cho đồi núi trống, đồi trọc ngày càng nhiều
  • Việc khai phá đất, khai thác đất để trồng trọt gây ra hiện tượng sạt lở, xói mòn xảy ra
  • Sạt lở bờ sông cũng do nhiều hoạt động của con người do con người lấy cát ở linfg sông
  • Nhiều địa hình mới được hình thành như: kênh, rạch, đê sông, đê biển,….
Xem thêm: Địa lí 12: Quan sát hình 6, xác định các cánh cung và nêu nhận xét về độ cao địa hình của vùng (Đông Bắc)