Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 6 trang 29 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 6 (SGK), hãy nêu nhận xét về đặc điểm địa hình Việt Nam
Chúng ta biết Việt Nam kéo dài 15 vĩ độ cho nên khí hậu và địa hình Việt Nam phân bố rất đa dạng và phong phú. Địa hình Việt Nam được phân hóa từ Bắc xuống Nam với nhiều kiểu địa hình và nhiều với mỗi địa hình sẽ có một kiểu thực vật phổ biến. chúng ta đi tìm hiểu về địa hình Việt Nam để có những hiểu biết chính xá về địa hình Việt Nam. Chúng ta di tìm hiểu về đặc điểm địa hình Việt Nam.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 6 trang 29 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 6 (SGK), hãy nêu nhận xét về đặc điểm địa hình Việt Nam.

Câu hỏi giữa bài 6 trang 29 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào hình 6 (SGK), hãy nêu nhận xét về đặc điểm địa hình Việt Nam Địa lí 12 bài 6 SGK
Qua hình 6 (SGK), có nhận xét về đặc điểm địa hình Việt Nam như sau:
  • Địa hình Việt Nam chủ yếu là địa hình đổi núi thấp
+ Diện tích đồi núi chiếm ¾ diện tích toàn lãnh thổ, còn đồng bằng chiếm ¼ diện tích
+ Trên toàn bộ lãnh thổ, diện tích địa hình đồng bằng và đổi núi chiếm 85%. Địa hình núi cao trên 1000m chiếm 1%.
  • Địa hình nước ta có sự đa dạng và phong phú:
+ Địa hình nước ta có sự phân hóa từ thấp đến cao, từ Bắc xuống Nam
+ Địa hình nước ta rất đa dạng: đồi núi thấp, đồng bằng, thung lung, sơn nguyên, cao nguyên,….
+ Địa hình gồm hai hướng chính: hướng vòng cung và tây bắc- đông năm
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa Địa lí 12 bài 6 trang 29