Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 7 trang 35 sgk Địa Lí 12. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất?
Nước ta có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, diện tích địa hình đồi núi chiếm hơn ¾ tổng diện tích cả nước. địa hình có một ảnh hưởng to lớn đến tự nhiên cũng như các yếu tố tự nhiên khác của nước ta. Nước ta có nhiều nơi có địa hình cao, đặc biệt là vùng phía Bắc, địa hình được cho là cao nhất khu vực phía Bắc là vùng núi Tây Bắc, những dãy núi đồ sộ cùng với những độ cao ngất ngưỡng. bên cạnh những địa hình cao và đồ sộ thì chúng ta cần xét đến địa hình của vùng đồng bằng, hai địa hình đồng bằng nổi bật ở nước ta là đồng bằng sông Hổng và đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về địa hình của đồng bằng sông Hổng và đồng bằng sông Cửu Long.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 7 trang 35 sgk Địa Lí 12: Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất?

Câu hỏi 1 bài 7 trang 35 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất là:
Giống nhau:
  • Đều là đồng bằng châu thổ được bồi đặp
  • Địa hình cả hai đồng bằng thấp và tương đối bằng phẳng
  • Diện tích hai đồng bằng đều rộng lớn
Khác nhau:
Địa lí 12: Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống và khác nhau
Xem thêm: Địa lí 12: Nêu những thuận lợi, hạn chế của thiên nhiên khu vực đổi núi và khu vực đồng bằng